Rychlý kontakt: 774 553 941 nebo 518 345 150

ŠEDOVÁ clean service, o.p.s

Společnost ŠEDOVÁ clean service, o,p,s byla založena v roce 2012, v reakci na nepříznivou situaci na trhu práce. Jedná se o sociální podnik, jehož stěžejním cílem je sociální začleňování znevýhodněných skupin na trh práce a pomoc při zajišťování důstojných životních podmínek. Vytváříme pro tuto cílovou skupinu vhodné pracovní podmínky a potřebnou psychosociální podporu a pomoc.

Prostřednictvím svých partnerů a dodavatelů pořádáme potřebné školení osob ze znevýhodněných skupin, které napomáhá ke zvýšení jejich kvalifikace. Zajišťujeme také kurzy a poradenství v otázce finanční gramotnosti, dále pak sociální a právní poradenství.

Jsme sociálním podnikem a naší prioritou je:

1. Společensky prospěšný cíl

 • zaměstnávání a sociálního začleňování osob znevýhodněných na trhu práce formulován v základních dokumentech

2. Sociální princip

 • a) podíl osob ze znevýhodněných skupin stanovených výzvou tvoří více než 30 % zaměstnanců a tyto informace jsou veřejně dostupné
 • b) zaměstnancům ze znevýhodněných skupin je poskytována podpora zohledňující jejich specifické potřeby
 • c) zaměstnanci a/nebo členové jsou pravidelně a systematicky informováni o chodu podniku, výsledcích hospodaření a naplňování společensky prospěšných cílů, zaměstnanci a/nebo členové jsou zapojeni do rozhodování o směrování podniku
 • d) zaměstnanci ze znevýhodněných skupin jsou vzděláváni dle individuálních možností

3. Ekonomický princip

 • a) tržby z prodeje výrobků a/nebo služeb tvoří alespoň 30 % z celkových výnosů podniku
 • b) více než 50 % případného zisku je reinvestováno do rozvoje sociálního podniku a/nebo naplňování jeho deklarovaných společensky prospěšných cílů a informace o využití případného zisku je veřejně dostupná
 • c) manažerské řízení podniku je nezávislé na externím zřizovateli či vlastníkovi

4. Enviromentální princip

 • a) podnik má formulované zásady environmentálně šetrného podnikání, které jsou veřejně dostupné, a zároveň tyto zásady naplňuje v praxi. Jsme členem projektu Zelená firma, používáme recyklované tonery, používáme ekologické úklidové prostředky, prosazujeme environmentální výchovu zaměstnanců

5. Lokální princip

 • a) podnik se ve své činnosti orientuje na lokální potřeby
 • b) podnik přednostně zaměstnává místní obyvatele
 • c) podnik přednostně nakupuje od místních dodavatelů
 • d) spolupráce sociálního podniku s místními aktéry

Vytváříme tzv. chráněná pracovní místa, tedy takové pozice, kde mohou pracovat OZP (osoby se zdravotním postižením), dáváme ale také práci dlouhodobě nezaměstnaným a národnostním menšinám. Samozřejmostí jsou zkrácené úvazky a flexibilní pracovní doba pro osoby s malými dětmi.

Společnost působí v kraji: Jihomoravském, Olomouckém, Zlínském, Vysočina.

Logo Šedová - úklid a čištění

ŠEDOVÁ clean service, o.p.s.

Budovatelská 872/51
696 01 Rohatec
IČ: 293 76 351

Provozovna: Havlíčkova (areál firmy HaSt s.r.o.), 693 00 Hustopeče

zakazky@sedova.cz, www.uklidsedova.cz

Kde uklízíme: Hodonínsko, Břeclavsko i Olomouc, Mikulov, Veselí nad Moravou, Zlín, Hustopečsko ...

Logo EU - Evropský sociální font