Rychlý kontakt: 774 553 941 nebo 518 345 150

Realizace

Založení nové provozovny úklidové firmy na Hustopečsku

Společnost ŠEDOVÁ clean service, o. p. s. realizuje v letech 2018 - 2019 projekt s názvem "Založení nové provozovny úklidové firmy na Hustopečsku - integrační sociální podnik" (reg. č. CZ.03.2.65/0.0/0.0/16_047/0009897) podpořený z dotačního programu Operačního programu Zaměstnanost.

Předmětem projektu je rozvoj existujících podnikatelských aktivit v oblasti sociálního podnikání. Cílem je vznik nové provozovny v mikroregionu Hustopečsko, která bude fungovat na principech integračního sociálního podniku. Cílem je také zvýšení zaměstnatelnosti osob znevýhodněných na trhu práce v místě tohoto regionu. Jedná se tedy o podporu strategie komunitně vedeného místního rozvoje - vzdělávání, zaměstnání a rozvoj konkurenceschopnosti regionu.

Výsledkem projektu je nová provozovna úklidové firmy v obci Hustopeče, kde budou vytvořena 4 nová pracovní místa pro osoby z cílových skupin dlouhodobě či opakovaně nezaměstnaných a zdravotně postižených osob. Zaměstnanci budou proškoleni v oblasti softskills a bude jim poskytnuto poradenství psychosociálním pracovníkem. Náklady jsou hrazeny dotace Evropské unie - Operační program Zaměstnanost.

Vzdělávání k vyšším kompetencím II

Společnost ŠEDOVÁ clean service, o.p.s. realizuje v letech 2018 - 2020 projekt s názvem "Vzdělávání k vyšším kompetencím II" (reg.č. CZ.03.1.48/0.0/0.0/17_075/0009186), jehož předmětem je realizace bezplatných vzdělávacích kurzů zaměřených na zvyšování základních a specifických kompetencí národnostních menšin na Hodonínsku pro vstup na trh práce a následná péče o CS u potencionálních zaměstnavatelů. Projekt je podpořen z Evropského sociálního fondu, Operační program Zaměstnanost.

Logo Šedová - úklid a čištění

ŠEDOVÁ clean service, o.p.s.

Budovatelská 872/51
696 01 Rohatec
IČ: 293 76 351

Provozovna: Havlíčkova (areál firmy HaSt s.r.o.), 693 00 Hustopeče

zakazky@sedova.cz, www.uklidsedova.cz

Kde uklízíme: Hodonínsko, Břeclavsko i Olomouc, Mikulov, Veselí nad Moravou, Zlín, Hustopečsko ...

Logo EU - Evropský sociální font