Rychlý kontakt: 774 553 941 nebo 518 345 150

Realizace

Založení nové provozovny úklidové firmy na Hustopečsku

Společnost ŠEDOVÁ clean service, o. p. s. realizuje v letech 2018 - 2019 projekt s názvem "Založení nové provozovny úklidové firmy na Hustopečsku - integrační sociální podnik" (reg. č. CZ.03.2.65/0.0/0.0/16_047/0009897) podpořený z dotačního programu Operačního programu Zaměstnanost.

Předmětem projektu je rozvoj existujících podnikatelských aktivit v oblasti sociálního podnikání. Cílem je vznik nové provozovny v mikroregionu Hustopečsko, která bude fungovat na principech integračního sociálního podniku. Cílem je také zvýšení zaměstnatelnosti osob znevýhodněných na trhu práce v místě tohoto regionu. Jedná se tedy o podporu strategie komunitně vedeného místního rozvoje - vzdělávání, zaměstnání a rozvoj konkurenceschopnosti regionu.

Výsledkem projektu je nová provozovna úklidové firmy v obci Hustopeče, kde budou vytvořena 4 nová pracovní místa pro osoby z cílových skupin dlouhodobě či opakovaně nezaměstnaných a zdravotně postižených osob. Zaměstnanci budou proškoleni v oblasti softskills a bude jim poskytnuto poradenství psychosociálním pracovníkem. Náklady jsou hrazeny dotace Evropské unie - Operační program Zaměstnanost.

Vzdělávání k vyšším kompetencím II

Společnost ŠEDOVÁ clean service, o.p.s. realizuje v letech 2018 - 2020 projekt s názvem "Vzdělávání k vyšším kompetencím II" (reg.č. CZ.03.1.48/0.0/0.0/17_075/0009186), jehož předmětem je realizace bezplatných vzdělávacích kurzů zaměřených na zvyšování základních a specifických kompetencí národnostních menšin na Hodonínsku pro vstup na trh práce a následná péče o CS u potencionálních zaměstnavatelů. Projekt je podpořen z Evropského sociálního fondu, Operační program Zaměstnanost.

Podpora zaměstnanosti na území MAS Lednicko-valtický areál

Společnost ŠEDOVÁ clean service - Hustopečesko, z.ú. realizuje v letech 2020 - 2021 projekt s názvem "Podpora zaměstnanosti cílových skupin na území MAS Lednicko-valtický areál " (reg. č. CZ.03.2.65/0.0/0.0/16_047/0016160) podpořený z dotačního programu Operačního programu Zaměstnanost.

Projekt řeší problém nedostatku vhodných volných pracovních míst pro osoby z cílové skupiny a jejich nízké zaměstnanosti na území MAS Lednicko-valtický areál. Jedná se např. o opakovaně nezaměstnané, osoby s nízkým vzděláním, OZP, příslušníky národnostních menšin, starší 50ti let. Projekt řeší mimo jiné problém nízké vzdělanosti CS v základních kompetencích usnadňujících vstup na trh práce, dále je zaměřen na specifické vzdělávání v oblasti jejich možného pracovního uplatnění na trhu práce. Projekt celkově vytváří podmínky pro zvýšení sebevědomí účastníka a jeho umístění na trhu práce.

Podpora zaměstnanosti cílových skupin na území MAS Východní Slovácko

Společnost ŠEDOVÁ clean service - Zlínsko, z.ú. realizuje v letech 2020 - 2022 projekt s názvem "Podpora zaměstnanosti cílových skupin na území MAS Východní Slovácko." Registrační číslo CZ.03.2.65/0.0/0.0/16_047/0015350.

Projekt je zaměřen na zvýšení kompetencí cílové skupiny pro vstup na trh práce a zvýšení jejich šancí na získání zaměstnání. Budou zřízena nová pracovní místa, vč. míst na zapracování v rámci sociálního podniku pro upevnění pracovních návyků účastníka projektu s možností získání zaměstnání na pracovní smlouvu. Cílem projektu je přispět ke snížení nezaměstnanosti na území MAS Východní Slovácko a vytvoření vhodných pracovních míst pro cílové skupiny.

Podpora zaměstnanosti na území MAS Havlíckův kraj

Společnost ŠEDOVÁ clena service - Humpolecko, z.ú. realizuje v letech 2020 - 2022 projekt s názvem "Podpora zaměstnanosti na území MAS Havlíckův kraj". Registrační číslo: CZ.03.2.65/0.0/0.0/16_047/0016097

Projekt je zaměřen na zvýšení kompetencí cílové skupiny pro vstup na trh práce a zvýšení jejich šancí na získání zaměstnání. Budou zřízena nová pracovní místa, vč. míst na zapracování v rámci sociálního podniku pro upevnění pracovních návyků účastníka projektu s možností získání zaměstnání na pracovní smlouvu. Cílem projektu je přispět ke snížení nezaměstnanosti na území MAS Havlíčkův kraj a vytvořit vhodná pracovní místa pro cílové skupiny.

Logo Šedová - úklid a čištění

ŠEDOVÁ clean service, o.p.s.

Budovatelská 872/51
696 01 Rohatec
IČ: 293 76 351

Provozovna: Havlíčkova (areál firmy HaSt s.r.o.), 693 00 Hustopeče

zakazky@sedova.cz, www.uklidsedova.cz

Kde uklízíme: Hodonínsko, Břeclavsko i Olomouc, Mikulov, Veselí nad Moravou, Zlín, Hustopečsko ...

Logo EU - Evropský sociální font